Digitale læringsressurser

I tillegg til å utvikle verktøy for systematisk forebygging og oppfølging av fravær, leverer Cymra digitale læringsressurser for flere lærebøker innen samfunnsøkonomi. Bøkene som per i dag er tilgjengelig på vår plattform er Moderne Mikroøkonomi, Moderne Makroøkonomi og Innføring i samfunnsøkonomi.

Åpne digitale læringsressurser

.

Hva er Presente?

Presente er et verktøy under utvikling for fraværsføring som lar lærere og skoleledelse jobbe systematisk med forebygging og oppfølging av fravær.

Verktøyet er blant annet tenkt å ...

  • ... gi lærere og skoleledelse oversikt over fravær både enkeltelever, klasser og trinn
  • ... varsle lærer om endringer i fravær
  • ... komme med forskningsbaserte forslag til tiltak. Lærere kan også legge inn egne tiltak og systemet kan tilpasses skolens tiltaksrutiner
  • ... varsle om oppfølging av tiltak
  • ... skape oversikt over tiltakenes effekt på fravær, både på elev-, klasse- og skolenivå

Det er sterk statistisk sammenheng mellom fravær i grunnskolen og frafall i videregående. Frafall utgjør et stort problem, både for den enkelte ungdom og dennes familie og for samfunnet som helhet. De sosiale og økonomiske omkostningene av dette problemet er enorme.

Vi vet at mye kan gjøres for å forhindre fravær. Skoler som jobber systematisk med dette lykkes med å redusere fravær og holde det lavt. Vi i Cymra ønsker å bidra til det systematiske arbeidet med å redusere og forebygge fravær gjennom et digitalt verktøy for lærere.

Presente tar i bruk intelligent teknologi for å skape oversikt over elevenes utvikling, systematisere gjennomføringen av tiltak for både forebygging og oppfølging av fravær og samle informasjon om hva som virker. Prosjektet vant EdTech Hackathon i 2019 under navnet «Bra jobba!».

Vil du eller din skole påvirke utformingen av Presente?

Våren 2020 jobber vi med undersøkelser blant lærere og skoler for å bli kloke på hvordan verktøyet må være for å fungere for lærere, og i forbindelse med dette ønsker vi å involvere så mange lærere, skoleledere og andre interessenter som mulig. Din involvering kan innebære deltakelse i brukertesting, å besvare spørreundersøkelser eller i form av åpne innspill til både verktøy og prosess.

Høres dette spennende ut? Legg igjen din kontaktinformasjon i skjemaet til venstre, så hører du fra oss i løpet av kort tid!

Cymra AS
Ingeborgsgate 8
0658 Oslo
Org.nr: 916 734 522 MVA