Samfunnsøkonomi viser et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Som samfunnsøkonom kan du jobbe med alt fra å forstå individer og bedrifters beslutninger i en økonomi til sammenhenger mellom nasjonalprodukt, økonomisk vekst og arbeidsledighet.

Våre bøker

Gjennom denne portalen kan du få tilgang til digitale arbeidsbøker og læringsressurser knyttet til samfunnsøkonomi. Tekstbøkene som disse digitale verkene er basert på er publisert av Gyldendal forlag. Hver av bøkene tilnærmer seg disiplinen med et eget perspektiv og i sin helhet dekkes det meste du trenger for å forstå økonomien i samfunnet.

Aktiver tilgangskode

Bruk din tilgangskoden som står på innsiden av din tekstbok for å få umiddelbar tilgang til den digitale ressursen. Når tilgangen er aktivert finner du boken under "Dine bøker" øverst på siden.

Moderne Mikroøkonomi

Digital arbeidsbok

Få tilgang

Denne arbeidsboken inneholder øvelsesoppgaver, hjelpetekster og fordypende tekster knyttet til læreboken Moderne mikroøkonomi utgitt på Gyldendal forlag. Arbeidsboken kan også benyttes som en uavhengig digital læringsressurs, og vil bli supplert med aktuelt stoff fra Norge og utlandet som belyser og illustrerer hvordan mikroøkonomi kan anvendes, både til å forstå utviklingen i økonomien og til å analysere hvilken rolle politikk, institusjoner og markeder har for samfunnet.

Innføring i samfunnsøkonomi

Digital arbeidsbok

Denne arbeidsboken inneholder digitale ressurser og oppgaver til kompendieversjonen av den kommende læreboken i samfunnsøkonomi, "Innføring i samfunnsøkonomi" gitt ut av Gyldendal Forlag. Læreboken vil gi en mindre teknisk innføring i faget enn i tradisjonelle lærebøker.

Arbeidsboken er pdd. kun tilgjengelig vha tilgangskoden som er trykt i kompendieversjonen av læreboken.

Moderne Makroøkonomi

Digital arbeidsbok

Kjøp tilgang

Denne digitale arbeidsboken inneholder en lang rekke oppgaver med svar til læreboken Moderne makroøkonomi (Gyldendal, 2018). Oppgavene er fordelt på hovedavsnittene i hvert av de tretten kapitlene, unntagen det første. Arbeidsboken blir jevnlig supplert med blogginnlegg om aktuelle makroøkonomiske spørsmål i norsk og internasjonal økonomi.

Arbeidsboken er kun tilgjengelig for de som har tilgangskode.