Cymra leverer digitale læringsressurser for flere lærebøker innen samfunnsøkonomi. Bøkene som per i dag er tilgjengelig på vår plattform er Moderne Mikroøkonomi, Moderne Makroøkonomi og Innføring i samfunnsøkonomi.

Presente er et verktøy under utvikling som lar lærere og skoleledelse jobbe systematisk med forebygging og oppfølging av fravær. Våren 2020 jobber vi med undersøkelser blant lærere og skoler for å bli kloke på hvordan verktøyet bør fungere.

Ønsker du å involveres i utviklingen?