Generelle vilkår for Cymra AS

Generelt

 1. Vilkår og betingelser (”Vilkårene”) gjelder for bruk og kjøp av digitale tjenester produsert og levert av Cymra AS (”Cymra”).
 2. Ved å godkjenne disse vilkårene ved registrering på Cymra sine nettsider eller etter forespørsel ved endring av vilkår, så regnes vilkårene som å være akseptert.
 3. Cymra forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. Disse endringene skal ikke ha innvirkning på kjøp og handlinger gjort før vilkårene er endret.
 4. For eventuelle spørsmål eller kommentarer knyttet til vilkårene, så kan du ta direkte kontakt med Cymra på contact@cymra.no

Kjøp av tilgang til innhold

 1. Kjøp av tilgang til innhold som leveres gjennom Cymra kan kun skje etter registrering av en bruker i Cymra sine systemer.
 2. Tilgang til innhold selges utelukkende i form av tidsbegrensede abonnement med månedlig eller årlig trekk. Prisen på abonnementet kan ikke endres av verken Cymra eller innholdsprodusent etter at abonnementet er igangsatt.
 3. Alle abonnement blir automatisk forlenget, og du blir automatisk belastet den satte prisen til du avslutter eller sier opp abonnementet.
 4. Tilgang til innhold som leveres gjennom Cymra er personlig og innholdet skal ikke deles med individer som ikke har egen, personlig tilgang. Ved mistanke om videreformidling eller systematisk deling av innhold vil den aktuelle brukeren bli sperret og eventuelle abonnement stanset.
 5. Alt innhold som selges og leveres gjennom Cymra produseres av en tredjepart. Det redaksjonelle ansvaret for innholdet som du kjøper tilgang til faller på innholdsprodusenten. Dette defineres i egne vilkår og betingelser for innholdsprodusenter.
 6. Informasjon om kjøp bekreftes av oss per epost i etterkant av hver gjennomførte transaksjon, og hvert kjøp vil ha et ordrenummer som skal benyttes i all relevant kommunikasjon med Cymra.

Levering

 1. Alt innhold som du har kjøpt tilgang til, vil være tilgjengelig for deg gjennom Cymra sine nettsider fra det tidspunktet et abonnement er inngått.
 2. Dersom innholdsprodusenten ønsker å fjerne sitt innhold fra Cymra, så vil ditt abonnement stanses og innholdet kun være tilgjengelig ut perioden du har betalt for.
 3. Cymra tar forbehold om at det kan forekomme kortere tidsperioder hvor tilgang kan være begrenset på grunn av vedlikehold, systemfeil eller andre tekniske årsaker. Dette vil bli varslet på nettsiden.

Heving av kjøp

 1. Du kan selv avbryte abonnementet når ønsker, og da løper tilgangen til innholdet ut perioden som du har betalt for.
 2. Du kan be om en refusjon av ditt kjøp frem til tidspunktet det blir logget aktiv bruk av innholdet som er kjøpt.
 3. Cymra kan avbryte ditt abonnement dersom det rapporteres misbruk av tjenestene som leveres og/eller brudd på retningslinjene for bruk av nettsiden.

Betaling

 1. Betaling for tilgang til innhold kan gjøres med de betalingsmetoder som til enhver tid er angitt på nettstedet.
 2. Cymra tilbyr sikker, SSL-kryptert, online-betaling som gjennomføres av en eksterne leverandør. Betaling forutsetter at du oppgir informasjon om betalingskortet som du ønsker å benytte deg av. Denne informasjonen blir ikke lagret hos Cymra.
 3. Du blir belastet den oppgitte summen på samme dato som ordrebekreftelsen blir sendt.

Gjeldende lov

 1. Denne avtalen skal reguleres av de gjeldende lover for Norge.

Behandling av persondata

 1. I forbindelse med registrering og bruk av Cymra sine tjenester, så vil det bli innhentet persondata. Denne informasjonen er begrenset til navn og epostadresse, og vil bli lagret i våre systemer. Disse dataene brukes kun internt i Cymra sine systemer.
 2. Du vil ikke uoppfordret motta henvendelser fra Cymra med mindre du har selv bedt om å motta nyhetsbrev. Unntatt fra dette er eposter knyttet til bruken av Cymra og informasjon om omfattende endringer som kan påvirke bruken av tjenestene.
 3. Dine persondata vil ikke bli delt eller solgt til en tredjepart, og behandles og oppbevares i henhold til norsk lov.
 4. Cymra benytter seg av cookies for å innhente informasjon om din nettleser og din bruk av Cymra. Du kan selv velge å deaktivere din nettleser sin støtte for cookies, men dette vil medføre at du ikke kan bruke Cymra sine tjenester.
 5. Cymra bruker Google Analytics for å overvåke og analysere trafikken på nettsidene.