Blogg

Informasjon, oppdateringer og andre samfunnsøkonomiske refleksjoner om verden vi lever i

Norsk økonomi går veldig bra

2018-10-09 09:33:17.589090Z

Ifølge nasjonalbudsjett for 2019 er norsk økonomi er inne i en markert oppgangskonjunktur som kan vare i flere år. Regjeringen ønsker ikke å forsterke denne oppgangen ved ekspansiv finanspolitikk. Også i år ønsker regjeringen å redusere marginalskattesatsene på lønns- og kapitalinntekter

Les hele innlegget